Blue Flower

We wrześniu 2017 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” rozpoczęło na terenie Warszawy 2-letnią kampanię społeczną pn. „Powstrzymać pijanego kierowcę”, realizowaną we współpracy z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy. Jej integralną częścią są unikatowe w skali europejskiej badania „tajemniczego klienta – pijanego kierowcy”. Uczestniczący w badaniu audytor „nietrzeźwy kierowca” miał za zadanie kupić „czteropak” piwa w 100 losowo wybranych stacjach paliw. Jego zachowanie wyraźnie wskazywało, iż znajdują się po wpływem alkoholu (zataczał się, bełkotliwie pytał o godzinę i aktualne promocje, czuć było od niego zapach alkoholu – był skropiony wódką). Audytor „pijany kierowca” trzymał w ręce kluczyki do samochodu, bawił się nimi, kładł je na kupowanym „czteropaku” piwa. Badania powtórzono także w 2018 r. po wysłaniu listów interwencyjnych do menadżerów „nieodpowiedzialnych” stacji oraz prezesów koncernów paliwowych.  

 pełen tekst komunkatu

Ankieta "Alkomat na stacjach paliw"

Ogólnopolskie stowarzyszenie rodziców „RoPSAN” stawia sobie za cel ograniczenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. Jednym z warunków służących realizacji tego celu jest przekonanie dorosłych Polaków, że warto być „nieobojętnym” i zwracać uwagę sprzedawcy, kiedy w naszej obecności sprzedaje on alkohol lub papierosy osobie wyglądającej na nieletnią. Upowszechniając ideę „nieobojętnych” stowarzyszenie będzie m.in. promować na terenie całego kraju prowadzenie lokalnych badań tzw. „tajemniczego klienta” (Mystery Shopping), które są doskonałym miernikiem rzeczywistej skali wspomnianego zjawiska oraz zachodzących w tym zakresie zmian. Monitorowanie sprzedaży tzw. produktów „sensytywnych” (społecznie wrażliwych) oraz nagradzanie odpowiedzialnych przedsiębiorców „Certyfikatem rzetelnego sprzedawcy” są w naszej opinii skutecznym narzędziem modelowania postaw i zachowań handlowców zajmujących się sprzedażą alkoholu i papierosów.
Równolegle z działaniami adresowanymi do sprzedawców stowarzyszenie zamierza podejmować również działania na rzecz wprowadzenia zmian do polskiego systemu prawnego, aby uczynić go bardziej efektywnym w zakresie egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia. Chcemy również wspierać lokalne samorządy promując na ich terenie dobre praktyki w zakresie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, organizując specjalistyczne szkolenia dla sprzedawców, barmanów, czy kelnerów oraz lokalne kampanie edukacyjne we współpracy z sieciami handlowymi, stacjami paliw oraz placówkami gastronomicznymi – szkolić, kontrolować, interweniować, nagradzać …nadając im od czasu do czasu specjalne certyfikaty np. certyfikat „BEZPIECZNA DYSKOTEKA”.

Czy wiesz, że  50 %  piętnastolatków  i ponad 65% siedemnastolatków w  Polsce przyznaje się do upicia w ciągu ostatniego roku?

 

Problem picia alkoholu przez osoby nieletnie dotyczy dziś w takim  samym stopniu dziewcząt i chłopców.  Młodzi ludzie nie mają kłopotu z zakupem  piwa, wina ani wódki zarówno w dużych hipermarketach, jak i  małych osiedlowych sklepikach. Czterech na  pięciu sprzedawców  sprzedaje alkohol nie pytając  młodego klienta o wiek i dowód tożsamości. Niewielu dorosłych reaguje w takich sytuacjach.

 

Czy można to zmienić? 

 

Jesteśmy przekonani, że tak i że warto to robić!

Tak jak Ty jesteśmy rodzicami.... Nasze dzieci mają 10, 12, 16  lat… Kochamy je, chcemy aby były zdrowe i bezpieczne. Dlatego stworzyliśmy RoPSAN – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodziców Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim