Blue Flower

Ogólnopolskie stowarzyszenie rodziców „RoPSAN” stawia sobie za cel ograniczenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. Jednym z warunków służących realizacji tego celu jest przekonanie dorosłych Polaków, że warto być „nieobojętnym” i zwracać uwagę sprzedawcy, kiedy w naszej obecności sprzedaje on alkohol lub papierosy osobie wyglądającej na nieletnią. Upowszechniając ideę „nieobojętnych” stowarzyszenie będzie m.in. promować na terenie całego kraju prowadzenie lokalnych badań tzw. „tajemniczego klienta” (Mystery Shopping), które są doskonałym miernikiem rzeczywistej skali wspomnianego zjawiska oraz zachodzących w tym zakresie zmian. Monitorowanie sprzedaży tzw. produktów „sensytywnych” (społecznie wrażliwych) oraz nagradzanie odpowiedzialnych przedsiębiorców „Certyfikatem rzetelnego sprzedawcy” są w naszej opinii skutecznym narzędziem modelowania postaw i zachowań handlowców zajmujących się sprzedażą alkoholu i papierosów.
Równolegle z działaniami adresowanymi do sprzedawców stowarzyszenie zamierza podejmować również działania na rzecz wprowadzenia zmian do polskiego systemu prawnego, aby uczynić go bardziej efektywnym w zakresie egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia. Chcemy również wspierać lokalne samorządy promując na ich terenie dobre praktyki w zakresie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, organizując specjalistyczne szkolenia dla sprzedawców, barmanów, czy kelnerów oraz lokalne kampanie edukacyjne we współpracy z sieciami handlowymi, stacjami paliw oraz placówkami gastronomicznymi – szkolić, kontrolować, interweniować, nagradzać …nadając im od czasu do czasu specjalne certyfikaty np. certyfikat „BEZPIECZNA DYSKOTEKA”.